Ranking kierunków studiów Perspektywy 2017
Dodane przez griba dnia Czerwiec 19 2017 11:35:44


Nasze kierunki studiów w pierwszej piątce w Polsce! Kierunek Gospodarka przestrzenna prowadzony w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG znalazł się na 4 miejscu, a kierunek Geografia na 5 miejscu Rankingu Kierunków Studiów 2017 organizowanego przez miesięcznik "Perspektywy". Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. Ranking Kierunków Studiów uwzględniał siedem kryteriów, w tym m.in.: prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki i efektywność naukową.

Ranking Gospodarka przestrzenna

Ranking Geografia