Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:25:24
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

STUDIA LICENCJACKIE ZAOCZNE

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału BGiO dnia 27.06.2003 r.

ROK I

Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 1 Semestr 2
W. Ćw. W. Ćw.
Wstęp do geografii E 15 15 - -
Astronomiczne podstawy geografii E 15 15 - -
Geologia E 15 15 15 15
Kartografia i topografia E 15 15 15 15
Matematyka Z 20 25 - -
Przedmioty humanistyczne Z 10 - 10 -
Fizyka Z - - 15 15
Teledetekcja Z - - 15 15
Meteorologia i klimatologia E - - 20 20
Podstawy geografii ekonomicznej E - - 25 25
SUMA 90 85 115 105
Ćw. terenowe przedmiotowe: z topografii (4 dni), meteorologii (4 dni) i geografii ekonomicznej (4 dni)

ROK II

Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 1 Semestr 2
W. Ćw. W. Ćw.
Geomorfologia E 20 20 - -
Geografia społeczna E 20 20 - -
Geografia osadnictwa E 15 15 - -
Gleboznawstwo i geografia gleb Z 15 15 - -
Podstawy kształt, i ochrony środowiska E - - 15 15
Geograficzne systemy informacji Z - - 15 15
Hydrologia i oceanografia E - - 20 20
Geografia polityczna E - - 15 15
SUMA 70 70 65 65
Ćw. terenowe przedmiotowe z: geomorfologii (4 dni), hydrologii (4 dni) i podstaw geografii społecznej (4 dni)

ROK III

Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 1 Semestr 2
W. Ćw. W. Ćw.
Geografia fizyczna Polski E 15 15 - -
Geografia ekonomiczna Polski E 15 15 - -
Geografia regionalna świata E 20 10 20 10
Seminarium dyplomowe Z - 20 - 20
Pracownia dyplomowa Z - 30 - 30
SUMA 50 90 20 60

Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.