Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiMaj 25 2018 03:25:02
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Inne informacje

Zapraszamy na wykład Janusza Lewandowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego pt. Polska bezpieczna w Unii Europejskiej? Energetyka i Finanse. Wykład odbędzie się w ramach projektu Akademia EFC, inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego skierowanej do studentów i młodych absolwentów.

Komentarze do wykładu Komisarza Janusza Lewandowskiego wygłoszą:

 • Pan Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.
 • Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG
 • Pan Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Wykład odbędzie się 13 maja w godzinach 11:30-13:00, w auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie, przy ulicy Armii Krajowej 119/121.


  Projekt „Inwentaryzacja ładunku zanieczyszczeń skumulowanych w osadach dennych jezior kartuskich jako szansa na ich skuteczną rekultywację” (WFOŚ/D/210/141/2011)

  Celem projektu „Inwentaryzacja ładunku zanieczyszczeń skumulowanych w osadach dennych jezior kartuskich jako szansa na ich skuteczną rekultywację” (WFOŚ/D/210/141/2011) było zgromadzenie jak największej ilości informacji o pokrywie osadowej jezior kartuskich, zwłaszcza o zawartych w niej substancjach powszechnie uznawanych za szkodliwe. W założeniu informacje te powinny być w przyszłości wykorzystane przez osoby przygotowujące plan rekultywacji jezior kartuskich i jego wdrożenie.

  Pod nazwą jezior kartuskich rozumie się zwykle cztery jeziora znajdujące się w obrębie Kartuz, czyli Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Są to jeziora śródmiejskie, podlegające od dziesięcioleci bardzo silnej presji antropogenicznej i w związku z tym silnie zdegradowane. Istniejące opracowania dokumentujące jakość wód tych jezior wskazują na ich krytyczny stan.

  Badaniami objęto wszystkie jeziora kartuskie, z których w ciągu dwóch lat prac pobrano ponad 50 rdzeni osadów i wykonano łącznie niemal 1000 różnorodnych oznaczeń laboratoryjnych. W zakres prac laboratoryjnych wchodziło oznaczenie podstawowych składników osadu (węgiel organiczny i nieorganiczny, azot całkowity i siarka całkowita), wybranych metali śladowych (Zn, Cd, Cu, Ni, Pb), a także związków z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (WWA i PCB). Zastosowano również inne zaawansowane metody laboratoryjne, takie jak analiza izotopów stabilnych ołowiu (206/207Pb) oraz skanowanie XRF wysokiej rozdzielczości.

  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stan zanieczyszczenia osadów badanych jezior jest zróżnicowany. Głównym rezerwuarem zanieczyszczeń w systemie jezior kartuskich jest Jezioro Karczemne oraz Jezioro Klasztorne Małe. W osadach obu tych jezior stwierdzono wysokie stężenia metali śladowych, a przede wszystkim bardzo wysokie stężenia trwałych zanieczyszczeń organicznych. Stężenia WWA i PCB przekraczały kilkukrotnie maksymalne wartości dotychczas stwierdzane w osadach jezior polskich, co stawia ww. jeziora w grupie najbardziej zanieczyszczonych jezior w Polsce. Jezioro Mielenko jako zbiornik niewielki powierzchniowo nie ma dużego znaczenia w obiegu zanieczyszczeń, natomiast Jezioro Klasztorne Duże, ze względu na swą dużą powierzchnię i korzystniejsze położenie względem bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń, jest w stosunkowo najlepszej kondycji.

  Zebrany materiał stanowi unikalną bazę danych dotyczących składu chemicznego osadów jezior kartuskich i może być wykorzystywany w przyszłości zarówno do celów naukowych, jak i praktycznych. Realizacja niniejszego projektu była w naszej ocenie ważnym krokiem w wieloetapowym procesie mającym doprowadzić do poprawy stanu wód jezior kartuskich.


  Staże podoktorskie w Instytucie Nauk Geologicznych PAN

  Instytut Nauk Geologicznych PAN ogłasza nabór kandydatów na staże podoktorskie w ramach projektu: „Mars: nowa problematyka z dziedziny nauk o Ziemi”, realizowanego przez zespół geologii planetarnej w Ośrodku Badawczym we Wrocławiu, w oparciu o uzyskane finansowanie z programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Staże rozpoczną się 1 grudnia 2013 roku. Dokumenty należy przesyłać najpóźniej do 10 października 2013 roku.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru dostępne są na stronie internetowej: http://www.wroona.ing.pan.pl  Baltycki Festiwal Nauki - edycja 2013

  Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na stronie http://www.wfosigw-gda.pl/konkurs,63,Baltycki_Festiwal_Nauki_edycja_2013 ogłosił konkurs na imprezy popularno-naukowe z zakresu ochrony środowiska realizowane w 2013 roku w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

  Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2013 r.

  Niezbędne dokumenty załączam, w tym wzór nowego wniosku według o symbolu w-BFN/2013 (wzór częściowo wypełniony dla UG).

  Pan Tadeusz Zalewski zobowiązuję się pozyskać podpis JM Rektora i dostarczyć wnioski na czas do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku, pod warunkiem, że otrzyma je do godz. 12:00 24 stycznia 2013 r. (czwartek). Wnioski muszą być wypełnione jednostronnie podpisane przez osobę sporządzającą wniosek oraz przez wydziałowego koordynatora, czyli Panią dr Stellę Mudrak-Cegiołkę. Wnioski muszą być złożone w dwóch egzemplarzach (drugim może być dwustronne ksero) dane z wniosku muszą być uprzednio wprowadzone przez koordynatora do bazy danych.


  Materiały do pobrania:

  11_bfn_2013_wfosigw_kryteria_konkursu.pdf >>
  11_bfn_2013_wfosigw_ogloszenie_konkursu.pdf >>
  11_bfn_2013_wfosigw_regulamin_konkursu.pdf >>
  11_bfn_2013_wfosigw_wniosek_ug.rtf >>


  Oferta 7. PR UE oraz programu HORIZON 2020 - możliwości udziału dla uczelni

  informacje o szkoleniu >>


  Program SUBMARINER

  informacje o projekcie >>


  GISDay 2012

  informacje o spotkaniu >>


  Stypendia naukowe w USA

  informacje o spotkaniu >>


  DOTACJA NR WFOŚ/D/210/111/2010

  TEMAT DOTACJI: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA LABORATORIÓW INSTYTUTU GEOGRAFII W APARATURĘ ORAZ ZAPLECZE BADAWCZE W ZAKRESIE BADAŃ STANU I JAKOŚCI ŚRODOWISKA

  KWOTA DOTACJI: 299 876,00 PLN

  WKŁAD WŁASNY UG: 335 991,66 PLN

  Zakres inwestycji i źródło finansowania:
 • meble laboratoryjne wraz z dygestoriami i stanowiskami do mycia szkła (UG)
 • system chromatografii jonowej do oznaczania anionów i kationów z autosamplerem (WFOŚiGW Gdańsk)
 • automat myjąco-dezynfekujący (WFOŚiGW Gdańsk)

  Efekt realizacji inwestycji:
  Poczynione inwestycje poprawiły zarówno warunki pracy w laboratoriach i zwiększyły jej wydajność oraz jakość uzyskiwanych wyników. Dzięki systemowi chromatografii jonowej ograniczono zużycie odczynników chemicznych. System ten pozwolił na eliminację lub ograniczenie stosowania technik wykorzystujących substancje niebezpieczne takie jak stężone kwasy i zasady nieorganiczne i ich sole oraz inne związki zarówno nieorganiczne jak i organiczne. Wspomniany system wykorzystuje do swojej pracy jedynie rozcieńczone roztwory węglanu i wodorowęglanu sodu oraz kwasu metanosulfonowego. Oba związki w stosowanych rozcieńczeniach nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Chromatografia jonowa zastąpiła miareczkowanie i kolorymetrię w oznaczaniu magnezu, wapnia, twardości ogólnej, chlorków, siarczanów, amoniaku, azotanów, azotynów i fosforanów. Dodatkowo umożliwiła oznaczanie fluorków, bromków i litu. Aparat dezynfekująco-myjący ograniczył ilość zużywanych detergentów jak i wody przy zwiększonej wydajności oraz końcowym efekcie mycia. Dodatkowym, niezaplanowanym, efektem jest zmniejszenie liczby powtórzeń oznaczeń wynikających z używania niedostatecznie umytego szkła, co wpłynęło dodatkowo na zmniejszenie zużycia odczynników. Obecnie inwestycję wykorzystuje się, oprócz celów edukacyjnych, w następujących realizowanych przy udziale jednostek Instytut Geografii projektach badawczych:
 • Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych w rocznie laminowanych osadach jezior północnej Polski, projekt nr N N306 275635 finansowany przez MNiSW;
 • Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych, projekt PL0271 finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • prace doktorskie, magisterskie i licencjackie dotyczące między innymi zlewni Borucinki (Pojezierze Kaszubskie), Zbrzycy z dopływami (Zaborski Park Krajobrazowy) oraz Strzyży (miasto Gdańsk).


  Państwowa Komisja Akredytacyjna

  Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę kierunkowi "geografia" prowadzonemu na Wydziale Oceanografii i Geografii UG na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

  Uchwała Nr 927/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8.10.2009 r. w sprawie oceny jakości kształcenia. >> • Prezentacja jednostek:

  K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
  K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
  K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
  K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
  K. Gospodarki Przestrzennej
  K. Hydrologii
  K. Limnologii
  K. Meteorologii i Klimatologii
  Prac. Analiz Terytorialnych
  Prac. Dydaktyki Geografii
  Prac. Kart., Teledet. i SIG
  Prac. Rek. Zmian Środowiska
  Stacja Limno. w Borucinie
  Login
  Nick

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Poproś o nowe tutaj.