Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:27:21
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
Kadra naukowo-dydaktyczna

Zajęcia związane z profilem specjalności prowadzone są przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej (KGE) Katedry Rozwoju Regionalnego (KRR) oraz Pracowni Dydaktyki Geografii (PDG), a osobami uprawnionymi do prowadzenia seminariów magisterskich w ramach specjalności są:

  • Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kordel (PDG)
  • Prof. UG dr hab. Iwona Sagan (KGE)
  • Prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (KRR)
  • Prof. UG dr hab. Jan Wendt (KRR)
Dlaczego warto wybrać tę specjalność?

W warunkach przyspieszonego postępu technicznego, pogłębiającej się globalizacji i integracji europejskiej problematyka regionalnego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego staje się coraz bardziej złożona. Jego programowanie wymaga odpowiednich merytorycznych podstaw. W zakresie dorobku teoretycznego, praktycznego jak i metodologicznego podstawy te tworzą różne dyscypliny naukowe, w tym w szczególności geografia społeczno-ekonomiczna na gruncie których możliwa jest synteza wiedzy o rozwoju regionalnym. Studiowanie geografii społeczno-gospodarczej dostarcza szerokiej wiedzy o rozwoju regionalnym, która oprócz waloru poznawczego, ma walor praktyczny – ten rodzaj wiedzy wykorzystywany jest w przez instytucje samorządów terytorialnych wszystkich szczebli.

Informacje o programie studiów

Program kształcenia obejmuje zestaw specjalistycznych przedmiotów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (geografia: ludności, miast, turystyki, przemysłu komunikacji, gospodarki opartej na wiedzy, geografii ekonomicznej morza), przedmioty poświęcone metodom badawczym (metody analizy przestrzennej) oraz przedmioty uzupełniające. W toku studiów uwzględnione są również specjalistyczne ćwiczenia terenowe.

Studenci mogą również korzystać z programu międzynarodowej wymiany, odbywając część studiów w partnerskich uczelniach w Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Słowenii, Rumunii, Niemczech, Włoszech, na Litwie i Węgrzech.

Plan specjalności (tryb stacjonarny) >>
Plan specjalności (tryb niestacjonarny) >>

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompleksową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek, w szczególności potrafi zdiagnozować przyrodnicze uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Zna procesy zachodzące w społeczeństwie i gospodarce (np. mechanizmy lokalizacji działalności gospodarczej, prawidłowości zachowań przestrzennych ludności) oraz umie je analizować w różnych skalach przestrzennych – od lokalnej do globalnej. Potrafi określić uwarunkowania i czynniki aktywizacji rozwoju specyficzne dla różnych typów obszarów. Absolwent jest przygotowany do: pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym, kształtowaniem warunków życia ludzi, organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz do pracy w szkolnictwie.

Więcej informacji na stronach:

Katedry Geografii Ekonomicznej
Katedry Rozwoju Regionalnego
Pracowni Dydaktyki Geografii
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.