Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:26:04
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

SPECJALNOŚĆ: METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
Kadra naukowo-dydaktyczna

Specjalność z meteorologii i klimatologii prowadzona jest przez pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii . Kierownikiem Katedry, odpowiedzialnym za prowadzenie seminarium magisterskiego jest dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG, który jest równocześnie profesorem IMGW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę naukową Katedry, na którą składa się czworo adiunktów i dwóch starszych wykładowców. Większość pracowników Katedry, oprócz co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w pracy naukowo-dydaktycznej, zdobywała również doświadczenie pracując lub odbywając staż w IMGW. Adiunkt dr Michał Ziemiański pełni równocześnie obowiązki Głównego Synoptyka Kraju.

Informacje o programie studiów

Kontakt studentów geografii z pracownikami Katedry rozpoczyna się na drugim roku studiów licencjackich, kiedy to jednym z obligatoryjnych przedmiotów jest „Meteorologia i klimatologia”. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z podstawami meteorologii i klimatologii, a swoją wiedzę ugruntowują podczas praktyk terenowych

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie meteorologii i klimatologii będą poszerzały swoją wiedzę w ramach przedmiotów takich jak: fizyczne podstawy systemu klimatycznego, metody opracowań klimatologicznych, hydrometeorologia, topoklimatologia, klimatologia synoptyczna, klimatologia morska, klimatologia regionalna, modelowanie klimatu, klimat Polski, bioklimatologia człowieka i in. Praktyki specjalizacyjne studentów organizowane są najczęściej w Oddziale Morskim IMGW w Gdyni bądź na jednej ze stacji synoptycznych. Prace magisterskie, realizowane w Katedrze Meteorologii i Klimatologii, dotyczą głownie tematyki klimatologicznej. Opiekę merytoryczną nad pracami sprawuje nie tylko Kierownik Katedry, ale również pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni. Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Meteorologów i Klimatologów, które prowadzi własne badania naukowe oraz bierze czynny udział w życiu katedry poprzez pomoc przy organizacji seminariów, konferencji, Targów Akademia czy Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Po uzyskaniu dyplomu magistra istnieje możliwość pogłębienia wiedzy w toku studiów doktoranckich.

Plan specjalności >>

Dlaczego warto wybrać specjalizację z meteorologii i klimatologii?

W ramach studiów na specjalności klimatologicznej student zdobywa kompleksową wiedzę na temat procesów zachodzących w atmosferze w różnych skalach czasowych i przestrzennych, począwszy od skali topo, gdzie procesy zachodzą w ciągu kilku godzin na obszarze obejmującym kilkaset metrów kwadratowych, poprzez skalę synoptyczną, w której procesy kształtujące pogodę trwają od kilkunastu godzin do kilku dni a obejmują obszar kontynentu, aż do procesów kształtujących klimat półkul. Absolwent specjalności posiada umiejętności przeprowadzania badań zarówno terenowych jak i kameralnych, opracowywania analiz klimatologicznych, obejmujących również współczesne zmiany klimatu, posługiwania się w pracy technikami komputerowymi, w tym wyspecjalizowanymi programami graficznymi i statystycznymi, wykorzystywania światowych baz danych klimatycznych. Jest również przygotowany do rozpoczęcia stażu w służbie synoptycznej.

Więcej informacji na stronie:

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.