Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:25:01
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

SPECJALNOŚĆ: METEOROLOGIA I HYDROLOGIA
Kadra naukowo-dydaktyczna

Zajęcia związane z profilem specjalności prowadzone są przez pracowników Katedry Meteorologii i Klimatologii , Katedry Hydrologii (KH) , Katedry Limnologii (KL) oraz Zakładu Geografii Pojezierzy (ZGP) , a osobami uprawnionymi do prowadzenia seminariów magisterskich w ramach specjalności są:

  • Prof. UG dr hab. Mirosław Miętus (KMiK)
  • Prof. zw. dr hab. Jan Drwal (KH)
  • Prof. UG dr hab. Robert Bogdanowicz (KH)
  • Prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (KL)
  • Prof. UG dr hab. Jerzy Jańczak (ZGP)

Informacje o programie studiów

W programie studiów uzupełniających, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku, mieszczą się dwie grupy zajęć związanych z profilem specjalności.

Pierwsza z nich obejmuje przedmioty z zakresu klimatologii takie jak: fizyczne podstawy systemu klimatycznego, metody opracowań klimatologicznych, podstawy modelowania klimatycznego i in. Pozwalają one uzyskać absolwentowi wiedzę na temat procesów zachodzących w atmosferze w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Druga grupa przedmiotów to zajęcia z hydrologii (Hydrometria, Hydrochemia, Gospodarka wodna) oraz limnologii (Limnologia) dające możliwość pogłębiania wiedzy o wodach lądowych – formach ich występowania, rozmieszczeniu, obiegu w czasie i przestrzeni, właściwościach fizycznych i chemicznych.

Plan specjalności >>

Prace magisterskie

Opiekę merytoryczną nad pracami magisterskimi sprawują nie tylko samodzielni pracownicy naukowi, ale również pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora.

Tematyka prac magisterskich realizowanych w ramach specjalności jest zróżnicowana, uwzględniająca w miarę możliwości propozycje studentów. Pod opieką naukową pracowników wymienionych jednostek Instytutu Geografii realizowane są zarówno prace o charakterze terenowym, jak też opracowania kameralne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności z meteorologii i hydrologii posiada umiejętności opracowywania analiz klimatologicznych, obejmujących również współczesne zmiany klimatu, posługiwania się w pracy technikami komputerowymi, a także przygotowany jest do rozpoczęcia stażu w służbie synoptycznej. Ponadto posiada przygotowanie w zakresie kształtowania procesów fizycznych i chemicznych w środowisku wodnym Ziemi oraz umie posługiwać się nowoczesnymi technikami badawczymi i pomiarowymi w tej dziedzinie.

Więcej informacji na stronie:

Katedra Meteorologii i Klimatologii
Katedry Hydrologii
Katedry Limnologii
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.