Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:27:34
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE
PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH od roku akademickiego 2005/2006

ROK I

Kod Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr 1 Semestr 2
W Ćw. ECTS W Ćw. ECTS
0.01WDG11 Wstęp do geografii Z 15 15 2
0.02APG11 Astronomiczne podstawy geografii E 30 15 5
0.03GE012 Geologia E 15 15 30 15 7
0.04KRT12 Kartografia i topografia* E 30 30 15 15 7
0.05PGF11 Podstawy geografii fizycznej E 30 15 5
0.06ZMG1 1 Matematyka Z 30 30 4
0.07PHU11 Przedmioty humanistyczne Z 30 2
0.08FPG11 Fizyka Z 30 15 3
0.09TLD22 Teledetekcja Z 30 15 3
0.10MIK22 Meteorologia i klimatologia* E 30 30 8
0.11PGE11 Geografia ekonomiczna* E 30 45 9
0.12CTR22 Ćw. terenowe regionalne (Pn. Polska) Z 8 dni 5
0.13WFI14 Wychowanie fizyczne Z 30 30 -
SUMA 225 210 30 105 105 30
*- Ćwiczenia terenowe przedmiotowe: z topografii (6 dni), meteorologii (6dni) i geografii ekonomicznej (6 dni)

ROK II

Kod Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr 3 Semestr 4
W Ćw. ECTS W Ćw. ECTS
0.14GEM33 Geomorfologia* E 30 30 9
0.15PGS33 Geografia społeczna* E 30 30 9
0.16GOS33 Geografia osadnictwa E 30 15 5
0.17PGG33 Gleboznawstwo i geografia gleb E 30 15 5
0.18KOŚ44 Podstawy kształt, i ochrony środowiska E 30 15 4
0.19GIS44 Geograficzne systemy informacyjne Z 15 30 4
0.20HYD44 Hydrologia i oceanografia* E 30 30 8
0.21GPL44 Geografia polityczna E 30 15 5
0.22CTR44 Ćw. terenowe regionalne (Pd. Polska) Z 8 dni 5
0.23WDW34 Wykłady do wyboru Z 30 2 30 2
0.24JEZ36 Język obcy Z 60 60
0.13WFI14 Wychowanie fizyczne Z 30 30 2
SUMA 150 180 30 135 180 30
*- Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z: geomorfologii (6 dni), hydrologii (6 dni) i geografii społecznej (6 dni)

ROK III

Kod Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr 5 Semestr 6
W Ćw. ECTS W Ćw. ECTS
0.25GFP55 Geografia fizyczna Polski E 30 15 5
0.26GEP55 Geografia ekonomiczna Polski E 30 15 5
0.27GRŚ56 Geografia regionalna świata E 30 15 30 15 9
0.28GMO55 Geografia morza E 30 15 5
0.29ĆTR66 Ćw. terenowe regionalne (Europa) Z 8 dni 5
0.30MNG55 Metodologia nauk geograficznych E 30 3
0.31WDW56 Wykłady do wyboru Z 30 2 30 2
0.32MON56 Wykłady monograficzne Z 30 2 30 2
0.33GT55 Geografia turyzmu E 30 15 5
0.34PDL56 Konwersatorium Z 15 1 15 1
0.35SNL56 Seminarium Z 30 2 30 3
0.24JEZ36 Język obcy E 60 60 8
SUMA 240 180 30 90 120 30
Łącznie w okresie 3 lat 60 dni ćwiczeń terenowych o wymiarze 360 godz.
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.