Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:28:41
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Techniki informacyjne
Prowadzący zajęcia: mgr Piotr Grzybowski

Kontakt: p.grzybowski@univ.gda.pl

Konsultacje: Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Składnica map, B115
 • poniedziałek 17.45 - 18.45
 • wtorek 12.00 - 13.00
Plan zajęć w semestrze zimowym 2014/2015 (sala B-204)
 • poniedziałek
  • 8.15 – 9.45 - grupa 2
  • 10.15 – 11.45 - grupa 3
  • 12.15 – 13.45 - grupa 5
  • 14.15 – 15.45 - grupa 4
  • 16.15 – 17.45 - grupa 1
Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu Techniki informacyjne odbywa się na podstawie kolokwium. Zadania będą rozwiązywane na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania, a wyniki zapisywane w postaci plików wynikowych. Szczegółowa analiza wyników pracy będzie postawą do wystawienia oceny końcowej.

Kolokwium oraz wpisywanie ocen odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Do zaliczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające indeks oraz dokument ze zdjęciem pozwalający potwierdzić ich tożsamość.

Czas rozwiązywania zadań będzie wynosił 45 minut.

Osoby nieprzygotowane, które nie będą wstanie wykonać zadań przewidzianych na ocenę dostateczną, otrzymują ocenę 2,0 za pierwszy termin. Ocena zostanie wpisana do indeksu.

Nie przystąpienie do zaliczenia w terminie przewidzianym planem zajęć oznacza utratę tego terminu.

Termin II i ostatni - poprawa - odbędzie się w sesji poprawkowej.

Osoby, które posiadają już ocenę z przedmiotu Techniki informacyjne, Technologie informacyjne lub Informatyka z uczelni wyższej, mogą ją zgłosić do przepisania. W takiej sytuacji powinny przedstawić do wglądu indeks ze stosowanym wpisem.

Osoby z indywidualną organizacją studiów są proszone o zgłoszenie tego faktu na początku zajęć i przedstawienie stosownego dokumentu.

Wymagania egzaminacyjne

Zaliczenie będzie polegało na wykonaniu poleceń na komputerze z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Należy spodziewać się zadań z zakresu edycji tekstu, obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenia prezentacji - do wybory MS-Office 2000 lub MS-Office 2010. Do tego pytania z podstawowej znajomości sprzętu komputerowego i instalacji systemu operacyjnego Windows.

 • ocena dostateczna
  • komputer PC - znajomość budowy i części składowych jednostki centralnej
  • Windows - umięjętność wykonywania podstawowych czynności, biegła praca w środowisku, wykorzystanie podstawowych funkcji
  • MS-Word - umiejętność tworzenia i formatowanie dokumentu co najmniej na poziomie zadań M2/zad. 1, 2, 3
  • MS-Excel - umiejętność formatowania komórek i obliczanie sum, średnich co najmniej na poziomie zadania M8/zad. 1/I, II
 • ocena dostateczna plus - jak wyżej oraz
  • Windows - umiejętność podstawowej konfiguracji - dostosowania pulpitu, wyświetlania itp. w systemie Windows
  • MS-Word - umiejętność wstawiania i edycji główki oraz stopki - MD15/word_cw_2.pdf/zad. 3, 4, 5
  • MS-Word - umiejętność użycia tabulatorów - M2/zad. 4, 5
  • MS-Excel - umiejętność zastosowania podstawowych funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji
 • ocena dobra - jak wyżej oraz
  • Windows - umiejętność zarządzania kontami użytkowników
  • Windows - umiejętność zarządzania dyskami i partycjami
  • MS-Word - tworzenie dokumentu z rozdziałami i podrozdziałami, wstawianie spisu treści, zarządzanie stylami, wyszukiwanie i zamiana co najmniej na poziomie zadania MD17
  • MS-Word - tworzenie dokumentu z tabelą - MD15/word_cw_3.pdf/zad. 1, 2
  • MS-Excel - umiejętność użycia sortowania i filtrowania
  • MS-Excel - umiejętność użycia formatowania warunkowego
 • ocena dobra plus - jak wyżej oraz
  • Windows - umiejętność zabezpieczania i udostępniania folderów
  • MS-Word - tworzenie dokumentu i kopert z wykorzystaniem korespondencji seryjnej co najmniej na poziomie zadania M6
  • MS-Excel - umiejętność tworzenia zaawansowanych formuł, funkcje zagnieżdżone
  • MS-Excel - umiejętność użycia tabeli przestawnej
  • MS-Excel - umiejętność wykorzystania funkcji JEŻELI, ORAZ, LUB
 • ocena bardzo dobra - jak wyżej oraz
  • Windows - umiejętność instalacji systemu operacyjnego Windows
  • Windows - znajomość podstawowych zagadnień związanych z backup'em i naprawą systemu operacyjnego
  • MS-Excel - umiejętność formatowania warunkowego
  • MS-Excel - umiejętność wykorzystania funkcji LICZ.JEŻELI
Odpowiedzi na pytania z zajęć


Materiały

Materiały dodatkowe

Linki


Program zajęć
 • Zajęcia organizacyjne

  • warunki zaliczenia przedmiotu
  • omówienie regulaminu pracowni komputerowej
  • strona Instytutu Geografii
  • strona KGFiKŚ
  • praca na stanowiskach komputerowych
   • profile
   • możliwości
   • zabezpieczenia
  • sieć komputerowa w pracowni
  • środowisko VirtualBox
   • konfiguracja VirtualBox
   • dodawanie wirtualnej maszyny i konfiguracja środowiska
   • wykorzystanie obrazów ISO
    • tworzenie obrazu ISO za pomocą Ashampoo Burning Studio
    • odczytywanie obrazu ISO za pomocą DAEMON Tools Lite
  • sieć internetowa UG dla studentów
  • program MSDN AA dla studentów UG

 • Od ENIAC do PC - budowa i funkcjonowanie komputera

  • pierwszy komputer - ENIAC
  • lata 1980-1990 w Polsce
  • komputery PC
   • elementy współczesnego zestawu komputerowego
   • urządzenia wejścia i wyjścia
   • budowa i części składowe jednostki centralnej
    • płyta główna
    • procesor
     • podstawy funkcjonowania procesora
     • system binarny, a dziesiętny
     • przykład: przeliczanie liczb zapisanych w systemie '10' na system '2' - MD2
    • pamięć ROM i RAM
     • jednostki informacji pamięci komputerowej - bity, bajty, kilobajty
    • karty rozszerzeń
   • typowe złącza komputerowe i ich przeznaczenie
   • funkcje i podstawowe ustawienia BIOS
   • diagnozowanie i usuwanie typowych usterek na podstawie sygnałów dźwiękowych BIOS

 • System operacyjny Windows

  • system operacyjny i jego zadania
  • zaawansowana konfiguracja VirtualBox
   • przełączanie pomiędzy systemami - klawisz Alt
   • przygotowanie nowej maszyny wirtualnej do instalacji systemu Windows
   • konfiguracja najważniejszych opcji - wielkość RAM
   • załadowanie obrazu ISO
   • instalacja pakietu dodatków VirtualBox
   • konfiguracja wspólnego folderu
  • instalacja systemu Windows XP
   • przygotowanie dysku
   • opcje instalatora
   • konfiguracja wybranych opcji
    • dostosowywanie ustawień interfejsu graficznego
    • konfiguracja Menu Start
    • menedżer urządzeń
    • przyspieszanie Win XP
     • plik wymiany
     • efekty wyświetlania
    • lokalizacja plików użytkownika
    • konta użytkowników
    • najważniejsze opcje panelu sterowania
  • organizacja danych na dysku twardym
   • partycje
    • partycja podstawowa
    • partycja rozszerzona
    • partycja systemowa a aktywna
   • dysk dynamiczny
   • system plików
    • FAT
    • NTFS
   • formatowanie
   • organizacja danych
    • foldery
    • pliki
    • skróty
    • rozszerzenia
    • atrybuty
   • udostępnianie folderów
    • udostępnianie proste a zaawansowane
    • grupa robocza
    • konto gościa
    • ustawienie zabezpieczeń lokalnych
     • zasady lokalne > przypisywanie praw użytkownika
      • zasada "Uzyskiwanie dostępu do tego komputera z sieci"
      • zasada "Odmowa dostępu do tego komputera z sieci"
   • zabezpieczenia folderów

 • System operacyjny Windows - cd.

  • instalacja systemu Windows 7
   • przygotowanie dysku
   • opcje instalatora
   • konfiguracja wybranych opcji
    • dostosowywanie ustawień interfejsu graficznego
    • konfiguracja Menu Start
    • menedżer urządzeń
    • lokalizacja plików użytkownika
    • konta użytkowników
    • najwazniejsze opcje panelu sterowania
  • przygotowanie własnej kompilacji systemu operacyjnego
   • nLite
   • Ashampoo Burning Studio
  • gdy system się nie uruchamia
   • naprawa systemu instalatorem Windows
   • Hiren's Boot
    • Mini Windows XP
    • programy narzędziowe
  • backup systemu operacyjnego
  • podstawowe oprogramowanie Windows
   • notatnik
   • kalkulator
   • tablica znaków
  • zastosowanie mechanizmu schowka
  • skróty klawiszowe MS-Windows
  • programy antywirusowe freeware
   • AVG
   • Comodo Antivirus
  • programy do kompresji danych
   • IZArc
   • 7-Zip
  • inne przydatne programy
   • IrfanView
   • Adobe Reader
   • PDFCreator

 • Program MS-Word

  • wersje oprogramowania MS-Office
  • skróty klawiszowe MS-Word
  • konfiguracja pasków narzędziowych
  • linijka
  • ustawienia strony
   • marginesy
   • papier
   • układ
   • nagłówki i stopki oraz numeracja stron
  • edycja nagłówka i stopki
  • nagłówki i stopki oraz numeracja stron
  • wydruk i jego podgląd
  • formatowanie i edycja tekstu
   • czcionki
    • styl czcionki
    • indeksy górne i dolne
    • odstępy między znakami
    • efekty
   • akapity
    • wcięcia i odstępy
    • wyrównanie tekstu
    • podziały wiersza i strony
    • ustawienia akapitu na linijce
   • wypunktowanie i numerowanie
  • miękki Enter
  • wyświetlanie znaczników formatowania
  • działanie malarza formatów
  • wstawianie
   • symbolu
   • pól tekstowych i ich formatowanie
   • równania - zastosowanie edytora równań
  • zadanie: tworzenie i formatowanie dokumentu - M2/zad. 1
  • zadanie: tworzenie i formatowanie dokumentu - MD15/word_cw_1.pdf/zad. 1, 2

 • Program MS-Word - cd.

  • wstawianie
   • obiektu graficznego
   • obiektu WordArt
   • rysunku i autokształtów
  • odwołania - przypisy
   • przypisy dolne i końcowe
   • konwertowanie przypisów
  • zadanie dodatkowe: tworzenie i formatowanie dokumentu - M2/zad. 2, 3
  • zadanie: tworzenie dokumentu z nagłówkiem i stopką, wyrównywanie tekstu, wykorzystanie wypunktowania i numerowania- MD15/word_cw_2.pdf/zad. 3, 4, 5
  • tabulatory i ich wyświetlanie na linijce
  • zadanie: tworzenie i formatowanie dokumentu z wykorzystaniem tabulatorów - M2/zad. 4, 5
  • style
   • zastosowanie nagłówków
   • aktualizacja stylu
   • modyfikacja stylu
   • tworzenie własnego stylu
  • odwołania - tworzenia spisów
   • spis treści
   • spis rysunków i tabel
  • możliwości widoku konspekt
  • zadanie: tworzenie dokumentu z rozdziałami i podrozdziałami, wstawianie spisu treści, zarządzanie stylami, wyszukiwanie, konspekt - MD16

 • Program MS-Word - cd.

  • używanie opcji znajdź, zamień, przejdź do
   • zaawansowane wyszukiwanie i zamiana
   • zadanie: tworzenie dokumentu z rozdziałami i podrozdziałami, wstawianie spisu treści, zarządzanie stylami, wyszukiwanie i zamiana - MD17
  • wstawianie i edycja tabel
   • zadanie: tworzenie dokumentu z tabelą - MD15/word_cw_3.pdf/zad. 1, 2
  • wykorzystanie korespondencji seryjnej
   • pisma
   • koperty
   • etykiety adresowe
   • zadanie: tworzenie dokumentu i kopert z wykorzystaniem korespondencji seryjnej - M6

 • Program MS-Word - cd.

  • dzielenie dokumentu znakami podziału
  • recenzja i śledzenie zmian
  • pisownia i gramatyka
  • tezarus
  • kontrola statystyki tekstu
  • zadanie: tworzenie dokumentu z wykorzystaniem podstawowych możliwości MS-Word
   • utowrzyć dokument, treść ma opisywać historię rozwoju komputerów PC, minimum 15 stron
   • wykorzystać materiały z zajęć, skopiować tekst, dodatkowo można pobrać materiały z Internetu (pamiętać, żeby podać źródła)
   • w razie braku inwencji skopiować kilka razy ten sam tekst
   • pierwsza strona pracy ma zawierać:
    • u góry strony imię, a pod spodem nazwisko, czcionka Arial, 14, oba wyrównane w wierszu do lewej, 5 cm od lewego marginesu
    • na środku strony wymyślony tytuł 3 wyrazowy, czcionka Arial, 18, każdy wyraz w jedym wierszu, wyśrodkowany w wierszu na 10 cm od lewego marginesu
    • na dole strony wyrównane do prawej, imię, a pod spodem nazwisko promotora, czcionka Arial, 14, oba wyrównane w wierszu do prawej 5 cm od prawego marginesu
    • na dole strony wyśrodkowane względem kartki nazwa miasta i aktualna data, czcionka Arial, 14
   • ponumerować strony z wyjątkiem pierwszej
   • wydzielić rozdziały (minimum 5), podrozdziały (po 3-4) do rozdziału i podpodrozdziały (po 3-4)
   • sformatować czcionkę zgodnie z wytycznymi podanymi na wcześniejszych zajęciach
   • sformatować dowolny akapitów zgodnie z wytycznymi podanymi na wcześniejszych zajęciach
   • utworzyć własny styl i wykorzystując go sformatować pozostałą
   • wstawić 3-4 zdjęcia, 1-2 obiekty WordArt itp.
   • wstawić tabelę z zadania MD15/word_cw_3.pdf/zad. 2
   • pod rysunkami i tabelami umieścić podpisy
   • wykorzystać 2-3 numerowania i wypunktowania
   • użyć przypisy
   • wstawić na początku pracy, za stroną tytułową spis treści, rysunków, tabel, pamiętać o aktualizacji spisów

 • Program MS-Excel

  • standard zapisu plików MS-Excel
  • elementy pola pracy
  • ustawienia strony i podgląd wydruku
  • arkusze
   • wstawianie
   • usuwanie
   • kopiowanie
   • zmiana nazwy
  • komórki
   • wiersze i kolumny - adresowanie
   • $ i F4 - blokowanie adresu
   • ' (apostrof) - wpisywanie tekstu
  • formatowanie komórek
   • podstawowe z paska narzędziowego
   • zaawansowane
    • liczby
    • wyrównanie i scalanie
    • czcionka
    • obramowanie
    • wypełnienie
    • ochrona
  • tworzenie, edycja i poprawianie formuł
  • podstawowe funkcje
   • suma
   • średnia arytmetyczna
   • maksiumum
   • miniumum
  • wstawianie funkcji kreatorem
  • automatyczne uzupełnianie
  • przykład: M9 - tabela niesformatowana
   • płace pracowników
   • oceny studentów
   • tankowania samochodu
  • ćwiczenie: M12 - obliczanie płacy pracowników
  • ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja
   • liczenie sum
   • formatowanie tabeli
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu szczegółowym

 • Program MS-Excel - cd.

  • cd. ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja
   • grupowanie i prezentacja graficzna - awarie pojazdów
    • sortowanie
    • autofiltr
    • raport tabeli przestawanej
    • prosty wykres dla awarii
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu rozdzielczym punktowym - awarie pojazdów
   • obliczanie podstawowych miar na szeregu rozdzielczym przedziałowym - wiek, przebieg pojazdów
  • wypełnianianie serią danych
  • ćwiczenie: M10 - samochody i korelacja - obliczanie korelacji
   • współczynnik korelacji liniowej Pearson'a
   • diagram korelacyjny z liniową funkcją regresji
   • obliczanie parametrów liniowej funkcji regresji
    • rozwijanie funkcji

 • Program MS-Excel - cd.

  • ćwiczenia: M15, zad. 5, 6 - oceny uczniów
   • formatowanie warunkowe
   • edycja funkcji zagnieżdżonych
   • funkcja JEŻELI i LICZ.JEŻELI
   • operacje na bazach danych
  • przykład: M14, firma - podsumowanie sprzedaży
   • przygotowanie danych
    • funkcja LOS
   • operacje na bazach danych
  • przykład: M13 - rozwiązywanie zagadnień programowania liniowego z zastosowaniem narzędzia SOLVER
  • ukrywanie kolumn i wierszów
  • ochrona arkusza i komórek

 • Program MS-Excel - cd.

  • ćwiczenia: M15 - formatowanie komórek, funkcje czasu i daty, wykresy dla więcej niż jednej serii danych
   • zad. 1 - wydatki
   • zad. 2 - odsetki
   • zad. 3 - wynagrodzenie
   • zad. 4 - dochody gminy

 • Sieci komputerowe

  • podstawowe pojęcia i komponenty sieci WAN i LAN
  • identyfikacja komputera w sieci
   • adres IP
   • adres MAC
  • konfiguracja protokołu TCP/IP
  • polecenie związane z diagnostyką sieci
   • ping
   • ipconfig
  • serwery DNS i domeny
  • funkcje switch'a
  • funkcje i podstawowa konfiguracja AP
  • funkcje i podstawowa konfiguracja router'a

 • Program MS-PowerPoint

  • tworzenie przykładowych prezentacji
   • przedstawić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi
   • 2-3 slajdy na każde zagadnienie - WAN, LAN, TCP/IP itd.
   • należy wykorzystać informacje z M21 - sieci komputerowe, dodać przykładowe zdjęcia pobrane z Internetu
   • wykorzystać motywy i style, użyć przejść między slajdami i zastosować efekty do poszczególnych elementów slajdów
   • na kilku slajdach wstawić 3-4 dowolne obiekty np. schematy organizacyjne, wykresy

 • Pakiet Open Office

  • porównanie oprogramowania Open Office i MS-Office
  • OpenOffice Writer jako odpowiednik MS-Word - ćwiczenia
  • OpenOffice Calc jako odpowiednik MS-Excel - ćwiczenia
  • OpenOffice Impress jako odpowiednik MS-PowerPoint - ćwiczenia
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.